Proč potřebujete revize elektro Praha?

Nutnost revize elektro Praha na vyhrazených elektrických zařízeních je státem nařízená směrnice která se týká jak firem, živnostníku tak i soukromích osob. Revize elektro předepisuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění.
Firmy a živnostníci mají ze zákona povinnost dělat si periodickou elektrorevizi všech elektrospotřebičů jakož  i pevných elektrických rozvodů. Revize elektro elektrických zařízení je vyžadováno z bezpečnostních důvodů. Dalším důvodem je, že elektrorevize požadují i pojišťovny v případě pojistného plnění.
Pokud by došlo například k požáru způsobenou elektroinstalací, nebo elektrickým zařízením a bylo zjištěno, že nebyla provedena řádná revize elektro, pojišťovna odmítá vyplatit pojistné plnění a majiteli hrozí pokuta do výše 500 000,- zároveň bez elektrorevize veškeré způsobené škody třetím osobám jdou na vrub majiteli. Pokud by došlo bez revize elektro k poranění nebo usmrcení osoby, tak se zde již jedná o trestný čin.

Co vše musí mít elektrorevizi?

Revizi elektro musí mít  vše co je připojené do elektrické sítě! Včetně rozvaděčů, vzduchotechniky, digestoří, světel, elektrických strojů a nástrojů. Atd…Včasné a pravidelné elektrorevize Praha Vám zabezpečí nejenom váš majetek, ale hlavně zdraví.

Kolik revize elektro stojí?

Ceny elektrorevizí Praha se odvíjejí od velikosti a množství přístrojů a kontrolovaných elektrických zařízení. Přesnou cenu revize elektro Praha Vám rádi nezávazně a zdarma spočítáme při návštěvě. Kalkulace elektrorevize elektrických zařízení je zdarma a nezávazná.

Jak dlouho zhotovení revize elektro Praha trvá?

Záleží na velikosti objektu kde se revize elektro bude provádět a na počtu elektrických zařízení. Elektrorevize Praha bytu nebo menší provozovny je revizní technik zkontrolovat během jednoho dne..

Jak poznám, že je revize elektro platná?

Každá zpráva revize elektro Praha je opatřená kulatým razítkem revizního technika, na kterém je i jeho osobní číslo podle kterého  si lze u příslušného úřadu ověřit zdali je oprávněný vykonávat elektrorevize. Naše společnost se za všechny svoje revizní techniky, kteří dělají revize elektro Praha zaručuje a pravidelně je školí. Výslednou revizní elektro zprávu dostanete vytištěnou a vypálenou na CD nebo DVD nosiči i s termínem další periodické elektrorevize.

Pokud zařízení při revizi elektro Praha nevyhovuje?

Při revizi elektro Vám náš revizní technik dopředu řekne, jestliže některé elektrické zařízení nevyhovuje a nabídne způsob řešení opravy. Elektrorevizní zprávu dostanete, i když elektrické zařízení nebude vyhovovat. Revize elektro neurčuje zda smíte, nebo nesmíte danou věc užívat. Revize elektro Praha pouze upozorňuje na vady, nebo nebezpečnost. V případě problému se vše řeší dle revizní elektro zprávy.

Jak to bude s příští revizí elektro Praha?

Termín další periodícké revize elektro Praha, Vám připomeneme dva měsíce před jejím vypršením. Je důležité při další revizi elektro nahlásit nové spotřebiče aby se zahrnuli do další elektrorevize. Další revize elektro  bývají zpravidla levnější vzhledem k předchozí již zpracované dokumentaci předchozí revize elektro.