Provádíme servis v oblasti požární ochrany ( PO ) a  bezpečnosti.

 

Hasicí přístroje

Provádíme zákonem stanovené revize, prodej a montáže všech druhů hasicích přístrojů. Dále zajišťujeme  periodické zkoušky (dílenský servis) hasicích přístrojů.

 

Požární klapky

Provádíme kontroly provozuschopnosti, montáže a prodej požárních klapek, uzávěrů a ucpávek. Jsme školeni zejména u společností Mandík, Trox, Systemair, Hilti, Promat a dalších.

 

Hydrantové systémy

Provádíme zákonem stanovené revize a montáže zařízení pro zásobování požární vodou. Hydranty, hydrantové systémy, suchovody. Zajišťujeme tlakové zkoušky hadic.

 

Dokumentace požární ochrany

Zpracujeme vám dokumentaci požární ochrany dle platných právních předpisů a norem (začlenění a posouzení požárního nebezpečí, požární řád, evakuační plán, poplachová směrnice, požární prohlídky objektu, školení požární ochrany a další.)

 

 

§ zpracování dokumentace požární ochrany dle platných právních předpisů

§ prodej, revizi a montáž ručních a pojízdných hasicích přístrojů všech typů

§ prodej, revizi a montáž požárních hydrantů vnitřních i vnějších všech typů

§ prodej, revizi a montáž požárních klapek, uzávěrů a ucpávek

§  prodej a montáž ochranných skříní na hasicí přístroje (kovové, plastové, dřevěné, se zámkem i bez něj)

§  prodej hydrantového příslušenství (ventily, hadice, proudnice, spojky, redukce, armatury atd.)

§  prodej sorbentů a sorpčních havarijních souprav

§  prodej a montáž kouřových autonomních hlásičů

§  prodej a montáž bezpečnostních tabulek a samolepek (fotoluminiscenční, zákazové, příkazové, výstražné, atd.)